Kalli-kalli Uus-Veerenni lasteaia rühmad

Et kõik pered leiaksid enda lapsele meie lasteaias sobivaima õppe- ja mängukeskkonna avame Kalli-kalli Uus-Veerenni lasteaias järgmised eri liiki rühmad:

●       Eestikeelsed hoiurühmad 1.5-3-aastasele. Rühmas on 12 last ja nendega töötavad kaks hoidjat.  Rühmas pakutakse lastele igapäevaseid eakohaseid mängulisi õppetegevusi.

●       Ingliskeelsed hoiurühmad 1,5-3-aastastele.  Rühmas on 12 last ja nendega töötavad kaks hoidjat.   Rühmas pakutakse lastele igapäevaseid eakohaseid mängulisi õppetegevusi. Rühma õppetegevused ja kogu suhtlus toimub inglise keeles.

●       Eestikeelne aiarühm 3-7-aastastele. Rühmas on kuni 20 last ja nendega töötab üks õpetaja ning kaks assistenti.

●       Ingliskeelne aiarühm 3-7-aastastele. Rühmas on kuni 20 last ja nendega töötab üks õpetaja ning kaks assistenti. Rühma õppetegevused ja kogu suhtlus toimub inglise keeles.

●       Inglise/eesti keelekümblusrühm 3-7-aastastele.  Rühmas on kuni 20 last ja nendega töötab üks õpetaja ning kaks assistenti. Rühma õppetegevused on inglise keeles, üks assistentidest räägib lastega kogu päeva jooksul eesti keeles.

●       Eesti/inglise keelekümblusrühm 3-7-aastastele.  Rühmas on kuni 20 last ja nendega töötab üks õpetaja ning kaks assistenti. Rühma õppetegevused eesti keeles, üks assistentidest räägib lastega kogu päeva jooksul inglise keeles.

●       Montessori rühm. Rühmas on kuni 20 last ja nendega töötab üks õpetaja ning kaks assistenti. Õpetaja on läbinud Montessori lasteaiarühma juhendaja koolituse. Rühma õppetegevus põhineb autentsel Montessori rühma õppeprogrammil.