Kallistamise päev 2021

21.01 tähistasid Kalli-kalli lasteaia lapsed kallistamise päeva. Koos tantsiti kõige armsamate kaisuloomadega, värvidega tehti lumele kunstiteoseid ja nauditi sooja teed ning küpsist.

On the 21st of January Kalli-kalli kindergarten celebrated The Hugging Day. Together kids danced with their favourite toys and made art on the snow. Later everyone enjoyed hot tea and cookies.

Päiksekalli projekt "VULKAANID JA DINOSAURUSED"

Päiksekalli projekt: Vulkaanid ja dinosaurused.
Kalli-Kalli lasteaia rahvusvaheline rühm
Lapsed vanuses: 3-6.a.
Kestvus 1 kuu

Rahvusvahelises rühmas toimub meil õpe inglise keeles, kuna kõik ei oska veel inglise keelt, siis lastepoolseid küsimusi meil väga palju ei tule (sõnavara vähesus lihtsalt ei võimalda seda). Küll aga oskavad lapsed selgeks teha, et mida nad teha sooviksid. Nii ongi meie projektid täis meisterdusi ja rollimänge ning sõnavara õppimist.
Projekti käigus me:
  • Vaatasime ja lugesime vulkaanide kohta;
  • meisterdasime vulkaane ja dinosauruseid;
  • tegime katseid;
  • tutvusime erinevate dinosaurustega;
  • uurisime mida dinosaurused võisid süüa;
  • tutvusime mõistega fossiil;
  • meisterdasime dinosauruste pargi;
  • külastasime draakonite näitust

Kuukalli projekt "VESI"

Kuukalli projekt "VESI"
Projekti teema kestis ~3 kuud.
lapsed vanuses 5-7aastat

Alustuseks panime lastega tahvlile kirja, mida me veest juba teame ning mida me teada tahaksime saada. Vastavalt huvipakkuvatele küsimustele sai valitud ka tegevused. Tegevused olid omavahel integreeritud.

Vaatlemine (vee olekud) - mõõtsime veekadu vee keetmisel, külmutasime veega täidetud õhupalli, millesse oli peidetud väike aare ning toksisime leiu jääst välja igaüks omal viisil; tegime ka muid katseid, mis annab teadmisi vee omaduste kohta (nt soolane vesi tõstab muna vee pinnale; vesi lahustab erinevaid aineid jne)

Käeline tegevus - voltisime ja voolisime erinevaid taimi, loomi ja veesõidukeid, millest valmis ühistööna ka ookeani läbilõige. Saime voolida plastiliinist laevu ning katsetada nende ujumisvõimet. Leidsime, mida on laeval vaja vee peal püsimiseks. Samuti ehitasime laevu lasteaeda toodud kurkidest ning ujuvatest pudelikorkidest, mis nõudis loogilist mõtlemist ja katsetamist.

Suuline eneseväljendus - lastel valmis valitud teema kohta plakat, mida igaüks sai esitleda kaaslastele. Küsiti küsimusi ning leiutati vajadusel ise vastuseid. Esitlus aitas lastel oma teadmisi kinnistada. Samuti mõtlesime ühistööna välja veeteemalise jubejutu, et osaleda “Tähekese” jutuvõistlusel.

Looduse hoidmine - käisime looduses prügi koristamas. Vaatasime videosid teemal veereostus ning selle käigus valmis ühistööna reklaamplakat “Viska prügi prügikasti”.

Matemaatilisi oskusi sai arendatud tekstülesannete näol ja digivahendite abil. Lahendasime teemakohaseid tekstülesandeid illustreeritult suuliselt kui ka kirjalikult töölehel (nt kalalaev püüdis kinni kalad ning lapsed pidid arvutama, mitu kala kokku saadi / mitu kala plehku pääses).

Digipädevus -Lisaks õppetegevustes kasutatud tahvelarvutitele (learningapps harjutused ja ülesanded), saime kasutada ka Blue-Bote. Leiutasime mereteemalistele lauludele tantse. Projekt sai lõpetatud aardejahiga, kus Blue-Bote kasutades kinnistasime teadmisi mereloomadest/taimedest, harjutasime selle käigus vasakut-paremat poolt, loendasime samme programmeerides ning koostöös lahendasime aaretejahi. Aardejahi igas punktis peatudes ootas lapsi ees ülesanne, mis vajas lahendust (lugemine, arvutamine, kuulamisülesanne vm).