Kuukalli projekt "VANA AEG"

Projekt “Vana aeg” 

Kestvus 3 kuud

Kuukalli rühm 6-7a
 

Projektis huvitusid lapsed kõige enam rüütlite perioodist, kus saime peatuda pikemalt.

Vestlesime toitudest, riietusest, sõdadest. Meisterdasime kindluse, kuhu kujundasime keskaja ka elu sisse - inimesed, loodus, katapultid. Mäng kindluses toimus igapäevaselt.

Käisime linnamuuseumis tutvumas müüridega, saime võrrelda tänast elu keskaja eluga ning kinnistasime saadud teadmisi.

 

Liikudes keskajast üha uue aja poole, tutvusime suhtlemise võimalustega vanal ajal. Saatsime sõbrapäeva puhul postkaardi iga pere koju ning lugesime, mitu päeva kulub postkaardi kohale jõudmiseks. Ühiselt käisime ostmas marke, kirjutasime ümbrikule oma aadressi ning viisime postkasti.

 

Iga laps sai tutvustamiseks tuua kodust kaasa ühe vana eseme. Iga laps sai rääkida esemest loo: kellele kuulus, mille jaoks seda kasutati, lühike ajalooline tutvustus esemest. Lastel oli võimalus kuulata ja küsimusi esitada. Rühmaruumi jõudis palju põnevat, millest saime kokku panna näituse - rattaga telefon, uhmer, tikitud maal, teatribinokkel, kassettpleier jne.

 

Lisaks tutvusime vanade Eesti traditsioonidega vastlapäeval - meisterdasime vurri, küpsetasime ja sõime karaskit. Tutvusime Eestis ja mujal maailmas käibel olnud rahadega, otsisime neid arheoloogidele omaselt liiva seest pintsliga (peenmotoorilised liigutused) ning kopeerisime vanu münte paberile mälestuseks. Lisaks sai tahvelarvutis mängitud rahaga seotud mänge Alpa keskkonnas. EV aastapäeva puhul kaunistasime omaloominguga kalendri pilte Eestimaast .

 

Lähenedes iga päevaga järjest lähemale olevikule koostasime rühmatöö, kus iga grupp tõi välja näiteid, missugused esemed on täna lihtsustanud meie elu ja tööd (mis oli enne, mis on nüüd).

 

Projekt pidi lõppema uusaja leiutiste uurimisega ning rühmatööna pidi valmima tuleviku leiutis, mida inimestele vaja oleks, et elu muutuks veelgi paremaks, kuid kahjuks jäi projekt eriolukorra tõttu riigis lõpetamata.


Erasmus+ projekt "Lugemise võim"


Meie lasteaed osaleb  Erasmus+ projektis "Lugemise võim", mis on koostööprojekt Hispaania, Islandi, Kreeka, Horvaatia, Itaalia ja Eesti lasteaedade vahel.

Lastega koos lugemine ja lastele ettelugemine varases eas mängib olulist rolli lapse arengus, mõjutades olulisel määral nii lapse 
kognitiivset, keelelist, sotsiaalset kui ka emotsionaalset arengut. Raamatute kasutamine õppetegevustes ergutab lapse kujutlusvõimet, loovust ning empaatiavõimet. Projekti peamine eesmärk on suurendada raamatute kasutamist laste koolieelses hariduses.

Projekti raames toimuvad eri riikide lasteaiaõpetajate vahelised
koolitusüritused ning õppereisid, et jagada üksteise kogemusi ja praktikaid, kuidas erinevate riikide lasteaedades lapsi lugema
õpetatakse ning kuidas kasutatakse raamatuid lasteaedade õppetegevustes.

Planeeritud on kuus erinevat koolitusüritust eri riikides:
02-2021 Lugemine looduses. Dialoogiline lugemine;
05-2021 Lugemine, tunded ja emotsioonid;
11-2021 Lugemine läbi mängude ja IKT vahendite;
03-2022 Lugemine ja mitmekesisus (sotsiaalse kaasatuse viis);
05-2022 Lugemine ja lugude jutustamine;
10-2022 Lugemine ja probleemilahendusoskused.

Projekti esimene tegevus oli logo konkurss. Kõik osalejariigid saatsid oma logo ettepaneku ning konkursi võitis meie lasteaia poolt pakutud logo. Seega sai Kalli-kalli lasteaia laste tehtud logost projekti logo.


Tähekalli projekt "LUMI JA TALV"

Tähekalli projekt LUMI JA TALV. 

Laste vanus: 3-6 aastat

 Sel aastal õnnistas lumetaat meid korraliku lume ja talvega, sellepärast ka laste huvi ja igapäevased küsimused said lahendatud. Lapsed said projekti käigus:

1. Osaleda katsetes: külmumine/sulamine, kuidas tekib lumi?, sulavee ennustamine, kas lumele saab joonistada? Mis juhtub, kui keev vesi külmaga õhku visata?

2. Lapsed said teada: mis on lumi, kuidas lumi kokku hakkab? Kas lund tohib süüa? Kuidas tekivad jää/jääpurikad? Kuidas lumi sajab? Kus on talvel loomad? Mida nad söövad? Kus linnud on? Mida nad talvel teevad?

3. Meisterdasime/joonistasime: Rühma tekkis suur lumemägi, kuhu peale meisterdasime:suusatajad, uisutajad, jääpurikaid. Lume peale maalimine nii toas kui õues

4. Erinevad laulud, tantsud, luuletused

5. Võimalikult palju õues viibimist ja vestlused erinevatest aastaaegadest. Tähelepanu pööramine talve tunnustele, tegevuste kirjeldamine. Lapsed nautisid antud projektis osalemist ja iga nädalaselt tekkis uusi küsimusi Lumehelveste joonistamine (mustri jälgimine) on rühmas seniajani populaarne. 

Nüüd aga ootame kevadet :)