Otsime Kalli-kalli Uus-Veerenni lasteaeda järgmisi töötajaid:


Eestikeelse hoiurühma õpetaja

Hoiurühma õpetaja on 1,5-3-aastaste laste rühma üks kahest õpetajast. Hoiurühma õpetaja ülesanneteks on valmistada ette ja viia läbi igapäevaseid eakohaseid mängulisi õppetegevusi, anda tagasisidet lapsevanemale ning planeerida ja läbi viia rühma üritusi.

Ootame kandidaadilt varasemat lastega töötamise kogemust ning soovi tegeleda lastega. Hindame lapsehoidja kutse olemasolu. Väärtustame lapsesõbralikkust, rõõmsameelsust ja head suhtlemisoskust. 


Ingliskeelse hoiurühma õpetaja

Hoiurühma õpetaja on 1,5-3-aastaste laste rühma üks kahest õpetajast. Hoiurühma õpetaja ülesanneteks on valmistada ette ja viia läbi igapäevaseid eakohaseid mängulisi õppetegevusi, anda tagasisidet lapsevanemale ning planeerida ja läbi viia rühma üritusi.

Ootame kandidaadilt varasemat lastega töötamise kogemust ning soovi tegeleda lastega. Hindame lapsehoidja kutse olemasolu. Väärtustame lapsesõbralikkust, rõõmsameelsust ja head suhtlemisoskust. Ingliskeelses hoiurühmas on vajalik väga heal tasemel inglise keele oskus.


Keelekümblusrühma assistent - töökeel eesti keel

Assistent on õpetaja parem käsi ning tema tööks on lastega tegelemine, õppetegevuste läbiviimisel osalemine, koos õpetajaga tegevuste planeerimine ja analüüsimine, suhtlemine lapsevanematega ja rühma ürituste korraldamine.

Ootame kandidaadilt soovi tegeleda lastega. Hindame lapsesõbralikkust, rõõmsameelsust, head suhtlemisoskust ning head meeskonnatöö oskust.


Keelekümblusrühma assistent - töökeel inglise keel

Assistent on õpetaja parem käsi ning tema tööks on lastega tegelemine, õppetegevuste läbiviimisel osalemine, koos õpetajaga tegevuste planeerimine ja analüüsimine, suhtlemine lapsevanematega ja rühma ürituste korraldamine.

Ootame kandidaadilt soovi tegeleda lastega. Hindame lapsesõbralikkust, rõõmsameelsust, head suhtlemisoskust, head meeskonnatöö oskust ning väga head inglise keele oskust. 


Montessori rühma juhendaja

Montessori rühma õpetaja tööülesanded on rühma õppe- ja kasvatustöö planeerimine ja läbiviimine vastavalt Montessori õpetus- ja kasvatusmeetodile.

Ootame kandidaadilt rahvusvaheliselt tunnustatud Montessori lasteaiarühma juhendamise koolituse läbimist ning hindame koolieelse lasteasutuse õpetaja kvalifikatsiooni või selle omandamist.


Montessori rühma assistent

Assistent on õpetaja parem käsi ning tema tööks on lastega tegelemine, õppetegevuste läbiviimisel osalemine, koos õpetajaga tegevuste planeerimine ja analüüsimine, suhtlemine lapsevanematega ja rühma ürituste korraldamine.

Ootame kandidaadilt soovi tegeleda lastega. Hindame lapsesõbralikkust, rõõmsameelsust, head suhtlemisoskust ning head meeskonnatöö oskust.


Kandideerimiseks saada sooviavaldus ja CV hiljemalt 23. aprilliks aadressil kalli@kalli.ee

Lisainfo telefonil 58547017 või e-posti teel kalli@kalli.ee