MIS ON MÄNGUTERAAPIA?
See on psühhoteraapia meetod, mis toetab lapse minapildi ja enesehinnangu kujunemist,
• mille eesmärk on leevendada lapse psühholoogilisi ja emotsionaalseid seisundeid, mis põhjustavad käitumisprobleeme;
• mis kasutab laia valikut kunsti- ja mängulisi võtteid;
• mis pakub lapsele võimaluse väljendada oma tundeid ja kogemusi turvalises ja toetavas õhkkonnas;
• mis erineb tavamängust selle poolest, et terapeut aitab lapsel läbi mängu lahendada tema jaoks üles kerkinud probleeme.

Sihtgrupp on lapsed vanuses 3-12 aastat.


MIKS MÄNG?

Sest,
• mäng on olulisel kohal lapse arengus, see on lapse loomulik õppimise viis;
• läbi mängu peegeldab laps oma sisemaailma, ideid ja tundeid ning saab teadmisi maailmast;
• mäng toetab lapse eneseväljendust, eneseteadlikkust, enesehinnangut;
• laps saab mängu abil võimaluse väljendada oma mõtteid ja tundeid viisil, mis ei eelda sõnastamist;
• mänguteraapias on mänguasjad lapse sõnad ja mäng lapse keel;
• mänguteraapias on mäng teraapia.

MIS KASU ON MÄNGUTERAAPIAST?
Selle abil:
• arendab laps oma suhtlemisoskust, õpib väljendama tundeid ning lahendama probleeme, kohandama käitumist;
• saab last toetada erinevate stressi tekitavate sündmuste ja kogemuste läbitöötamisel nagu suhtlemisprobleemid lasteaias ja koolis, pereprobleemid, haigused, surm, kolimine, haigestumine, koolikiusamine, vägivallajuhtumid;
• saab last õpetada vihaga toimetuleku, käitumis- ja õpiprobleemide puhul;
• saab toetada lapse enesehinnangut ning arendada empaatiat, st võimet tajuda teiste inimeste tundeid, emotsioone ja vajadusi.

KUIDAS MÄNGUTERAAPIA TOIMUB?
• seanss kestab 45 minutit ning toimub kord nädalas;
• lapsevanem ja laps annavad nõusoleku protsessi toimumiseks;
• terapeut selgitab välja, kas see meetod on lapsele parim või vajab laps mõnda teist tüüpi sekkumist.

KUIDAS PERE ON KAASATUD?
• pere ja lähedaste toetus mängib lapse tervenemisprotsessis olulist rolli;
• terapeut hoiab vanemaid / hooldajaid mänguteraapia protsessiga kursis, annab nõuandeid toimetulekuks ning vajadusel kaasab neid;
• konfidentsiaalsus on väga oluline, et laps saaks terapeuti usaldada ja protsess oleks edukas.
Seetõttu on oluline arvestada, et terapeut ei jaga detailset informatsiooni seanssidel toimuva kohta, ent hoiab alati vanemaid toimuvaga kursis.

Mänguteraapia on nagu tee, mida mööda liikudes kohtub laps oma tunnete, mõtete, soovide, vajadustega. Ta valib mänguteele kaasa teda julgustavad tegevused, esemed, inimesed ning viibib toetavas keskkonnas, kus võib kriitikavabalt tegutseda. Kui loovus on lahti, avanevad lapse sisemised ja varjatud võimalused leida lahendusi, muutuda ning areneda.

Mänguteraapia kohta saad täpsemalt uurida telefonil +372 50 977 82  ja e-maili aadressil info.mangutee@gmail.com.