Kalli-kalli Uus-Veerenni lasteaia rühmad


Tuulekalli
hoiurühma õpetaja - Kaisa Susi
hoiurühma õpetaja - Anni Rebecca Pehme

õppekeel: eesti keel
laste vanus 1,5-3-aastat                                                                                                             
rühmas 12 last
rühma telefon: 58 34 50 98
rühm avatud 8.30-17.30


Pilvekalli

hoiurühma õpetaja - Aili Koiduste
hoiurühma õpetaja - Olga Dikušina

õppekeel: eesti keel
laste vanus 1,5-3-aastat                                                                                                             
rühmas 12 last
rühma telefon: 58 16 46 31
rühm avatud 8.30-17.30Wind cuddle 

hoiurühma õpetaja - Kärt Roosi
hoiurühma õpetaja - Karlotte Kilu

õppekeel: inglise keel
laste vanus 1,5-3-aastat                                                                                                             
rühmas 12 last
rühma telefon: 58 17 55 62
rühm avatud 8.30-17.30Cloud cuddle

hoiurühma õpetaja - Velve Frolov
hoiurühma õpetaja - Anneli Dordett                                hoiurühma õpetaja  - Anastasija Mitjušova

õppekeel: inglise keel
laste vanus 1,5-3-aastat                                                                                                               
rühmas 12 last
rühma telefon: 58 17 50 33
rühm avatud 8.30-17.30


Kuukalli

õpetaja - Ave Pikkani
assistent - 
assistent - Indra Feldman

õppekeel: eesti keel                                                                                                                   
õppemetoodika: projektõpe
laste vanus: 3-7-aastat                                                                                                               
rühmas 20 last

rühma telefon: 58 53 61 28
rühm avatud 8.30-17.30
valverühm 8.00-8.30 ja 17.30-18.00


Tähekalli

õpetaja - Helen Reilson
assistent - Anett Mill
assistent - Kaili Lumi

õppekeel: eesti keel, keelekümblus: inglise keel                                               
õppemetoodika: projektõpe
laste vanus: 3-7-aastat                                                                                                                 
rühmas 20 last

rühma telefon: 58 67 39 62
rühm avatud 8.30-17.30
valverühm 8.00-8.30 ja 17.30-18.00


Moon cuddle
õpetaja - Terje Tenso
assistent - Tuce Anderson
assistent - Rosika Gaab

õppekeel: inglise keel                                                                                                                 
õppemetoodika: projektõpe
laste vanus: 3-7-aastat                                                                                                               
rühmas 20 last

rühma telefon: 58 67 39 37 
rühm avatud 8.30-17.30
valverühm 8.00-8.30 ja 17.30-18.00


Star cuddle

õpetaja - Kadri Spear
assistent - Melike Okumus
assistent - Hegel Pärtel

õppekeel: inglise keel, keelekümblus: eesti keel                                               
õppemetoodika: projektõpe
laste vanus: 3-7-aastat                                                                                                               
rühmas 20 last

rühma telefon: 58 60 96 24
rühm avatud 8.30-17.30
valverühm 8.00-8.30 ja 17.30-18.00


Päiksekalli

õpetaja - Jolanta Liepina
assistent - Karin Stopkin
assistent - Brite Vilgo
assistent - Anu Tamm


õppekeel: eesti keel                                                                                                                   
õppemetoodika: Montessori
laste vanus: 3-7-aastat                                                                                                               
rühmas 20 last

rühma telefon: 58 67 39 25 
rühm avatud 8.30-17.30
valverühm 8.00-8.30 ja 17.30-18.00