Erasmus+ projekt "Lugemise võim"

Meie lasteaed osaleb  Erasmus+ projektis "Lugemise võim", mis on koostööprojekt Hispaania, Islandi, Kreeka, Horvaatia, Itaalia ja Eesti lasteaedade vahel.

Lastega koos lugemine ja lastele ettelugemine varases eas mängib olulist rolli lapse arengus, mõjutades olulisel määral nii lapse kognitiivset, keelelist, sotsiaalset kui ka emotsionaalset arengut. Raamatute kasutamine õppetegevustes ergutab lapse kujutlusvõimet, loovust ning empaatiavõimet. Projekti peamine eesmärk on suurendada raamatute kasutamist laste koolieelses hariduses.

Projekti raames toimuvad eri riikide lasteaiaõpetajate vahelised koolitusüritused ning õppereisid, et jagada üksteise kogemusi ja praktikaid, kuidas erinevate riikide lasteaedades lapsi lugema õpetatakse ning kuidas kasutatakse raamatuid lasteaedade õppetegevustes.


Kirjuta esimene kommentaar

Email again: