Lapsevanemale Õppeaasta sündmuste kava

Käesoleval õppeaastal ühisüritusi enam ei toimu. Õppeaasta eesmärgid

Igapäevases töös peame oluliseks lapsest lähtumist ja rakendame projektõppe meetodit.

Loome avatud keskkonna läbi märkamise ja tunnustamise.